Blog

 • Laura De Grève

  Stafmedewerker Internationaal Humanitair Recht

  Vandaag, 11 december 2018, is het 150 jaar geleden dat de Verklaring van Sint-Petersburg (1868) in werking trad. Het was de eerste formele overeenkomst dat een verbod oplegde betreffende het gebruik van bepaalde wapens. De basis voor het Recht van Den Haag Het internationaal humanitair recht (IHR)…

  Lees meer...
 • Clara Lambrey

  Stafmedewerker Internationaal humanitair recht

  Ieder jaar op 9 december worden de slachtoffers van genocide herdacht. Dit is ontstaan nadat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015 deze dag uitriep tot ‘internationale dag voor de waardigheid en herdenking van de slachtoffers van de misdaad van genocide en de preventie…

  Lees meer...
 • Anne-Catherine Vanhove

  Onderzoeker CEBaP

  Het doel van Forecast-based Financing (FbF) is om een brug te vormen tussen rampenpreventie en rampenrespons. In plaats van pas in actie te komen nadat een ramp al heeft plaatsgevonden, wordt er bij FbF namelijk gebruik gemaakt van weersvoorspellingen voor snel optredende extreme…

  Lees meer...
 • Laura De Grève

  Stafmedewerker Internationaal Humanitair Recht

  Ieder jaar, op 2 november, wordt stil gestaan bij de positie en bescherming van journalisten tijdens het uitoefenen van hun job zowel in de context van gewapende conflicten als daarbuiten. Ook dit jaar is dit niet anders. Deze dag werd door de Verenigde Naties bovendien niet zomaar gekozen, maar…

  Lees meer...
 • Mark Powell

  Disaster Risk Reduction Delegate

  200.000 Malawiërs. Zoveel mensen proberen we te beschermen met het Disaster Risk Reduction Project in overstromingsgevoelige regio’s. Dat doen we door hen logistieke en materiële hulp te bieden, maar ook door hen op te leiden om weerbaarder te zijn bij rampen en om veerkrachtiger te zijn na…

  Lees meer...
 • An Muylaert

  Directeur Diagnostiek

  Veilig bloed, daar staan we voor. Iedereen heeft het recht om veilige bloedproducten te krijgen. Daarom is de veiligheid van het bloed, plasma en de bloedplaatjes die we inzamelen even belangrijk als het inzamelen van voldoende bloedproducten. Zonder uitzondering. Een samenspel van verschillende…

  Lees meer...
 • Laura De Grève

  Stafmedewerker Internationaal Humanitair Recht

  Vandaag lanceert het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) de resultaten van de studie ‘Roots of Restraint in War’. De studie is een tweejarig onderzoeksproject dat door het ICRC, samen met verschillende geleerden, is gestart om meer inzicht te krijgen in de regels van beheersing. Die norms of…

  Lees meer...
 • Marijke Peys

  Stafmedewerker Internationaal Humanitair Recht

  Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is een neutrale en onpartijdige humanitaire actor, niet verbonden aan een partij bij een conflict, maar in dialoog met elk van hen. In dat opzicht houdt het ICRC zich bezig met meer dan tweehonderd gewapende groepen. De meeste van deze gewapende groepen…

  Lees meer...
 • Philippe Vandekerckhove

  Gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen

  Vorige maand publiceerde The Economist een artikel waarin het financieel vergoeden van plasmadonoren werd verdedigd. Onze gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove  is het echter niet helemaal eens met deze these en stuurde onderstaand antwoord door naar het Britse magazine in kwestie. Dear…

  Lees meer...
 • Laura De Grève

  Stafmedewerker Internationaal Humanitair Recht

  De huidige discussie rond autonome wapens kent zijn voor- en tegenstanders. Autonome wapens bieden onmiskenbaar een aantal militaire voordelen. Ze kunnen onbereikbare of te gevaarlijke locaties voor de mens toegankelijk maken, beschikken over een sneller reactievermogen dan mensen, kunnen objecten…

  Lees meer...